Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM đang dùng trên VPS Linux chạy CentOS.

Thông thường để xem tải của VPS đang chạy chúng ta thường dùng lệnh top, tuy nhiên lệnh này không cho chúng ta biết chính xác tài nguyên đang sử dụng.
Hiện tại có một công cụ khác có thể cho chúng ta xem được rõ hơn lượng RAM cũng như CPU đang sử dụng, đó là htop. Đây là ứng dụng không kèm theo hệ điều hành và chúng ta cần cài thêm lên VPS.
Để cài chúng ta cần:
1. Xác định phiên bản của CentOS đang sử dụng: Bản 5 hay 6 và 32 hay 64 bit.
2. Truy cập vào link: http://pkgs.repoforge.org/htop/ tải về phiên bản phù hợp cho VPS của mình. Ví dụ VPS BKNS cung cấp thường chạy CentOS bản 6 32 bit.
Tải về bằng lệnh: wget http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
3. Sau khi tải xong, để cài dùng lệnh:
rpm -Uvh ten_phien_ban_tai_ve
Như trong trường hợp của BKNS là: rpm -Uvh htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
Sau khi cài xong để kiểm tra chúng ta dùng lệnh htop là sẽ biết trạng thái của RAM cũng như CPU đang sử dụng.


Source www.bkns.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung ST từ nhiều nguồn trên Internet